Кои сме ние +359 885 500 100 bg
За нас Лицензи Банкови сметки Контакти Галерии

Бизнес предложения
www.sportskills.bg
Партер
ул. Цветна градина 72, гр. София, ПК 1421
Понеделник - Петък (09:00 ч. - 18:00 ч.)
T: +359 2 822 7700
M: +359 885 500 100
info@tourskills.bg
Календар
Декември, 2018Януари, 2019Февруари, 2019Март, 2019Април, 2019Май, 2019Юни, 2019Юли, 2019Август, 2019Септември, 2019Октомври, 2019Ноември, 2019
Търсене
en bg

Застраховки

Tour Skills предлага на български и чуждестранни граждани възможност за сключване на всички видове туристически застраховки към застрахователни компании - Дженерали Застраховане АД, ЗАД Алианц България, ЗАД Армеец, ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп АД, ХДИ Застраховане АД.
 

1. Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката може да бъде сключена с български и/или чуждестранни граждани, пребиваващи в Република България на законно основание, които към момента на сключване на застраховката са на възраст до 70 години включително. Лица на възраст над 70 години могат да бъдат застраховани при определени условия и срещу заплащане на допълнителна премия по наша преценка.
Обслужването на тази застраховка се извършва с помощта на асистираща компания, която организира и осигурява 24 часова специализирана помощ на застрахования, съответно на неговите наследници или близки, при настъпването на застрахователно събитие.
 
EUROP ASISTANCE обхваща 208 страни чрез широка мрежа от партньори и агенти. В нея работят 2815 души за оказване на помощ 365 дни в годината, като приемат 30,8 милиона телефонни повиквания годишно (по едно обаждане на секунда) през 33 call центрове, които функционират 24 часа в денонощието и предлагат помощ в 6,4 милиона случая (т.е. оказване на помощ на всеки 5 секунди).
 
Основното покритие на застраховката включва:
 • Клауза „Медицински разходи” – осигуряваме покритие за медицинските разходи вследствие на злополука или акутно заболяване с Вас при пътуване в чужбина
 • Клауза „Разходи за репатриране” – покриваме разходите за репатрирането Ви в случай на злополука или акутно заболяване, ако здравословното Ви състояние го позволява
 • Клауза „Разходи за транспортиране на тленни останки”
 • Клауза „Посещение на съпруг/а, роднина или близък” - ако поради злополука или акутно заболяване сте хоспитализиран/а в чужбина за повече от седмица ще покрием пътните разходи на посочено от Вас лице (съпруг/а, роднина или близък) което да Ви посети
 • Клауза „Връщане на деца” - ако се случи злополука или акутно заболяване с Вас ще покрием разходите за връщането на децата Ви в България и при необходимост ще организираме чрез асистиращата компания съпровождането им от придружител
 • Клауза „Разходи за телефонни разговори” - ако сте хоспитализиран/а поради злополука или акутно заболяване при пътуване в чужбина, ще Ви възстановим разходите за телефонни разговори от телефон на болничното заведение.
Допълнително можете да се застраховате за:
 • Клауза „Злополука” – осигурява финансова стабилност при смърт, трайно загубена или намалена работоспособност от злополука
 • Клауза „Лична отговорност” – осигурява застрахователна защита, в случай че причините вреди на трети лица при пътуване в чужбина и в резултат от това увреждане възникне Ваша гражданска отговорност
 • Клауза „Правна помощ” –покрива разходите за хонорари на адвокати за правна помощ и защита в съдебно производство, образувано срещу Вас при пътуване в чужбина

2. Отмяна и прекратяване на туристическо пътуване поради Злополука или Акутно заболяване

Застраховката предоставя защита при настъпване на злополука или акутно заболяване със застрахованите лица, като едновременно с това покрива и финансовите им загуби, в случай на отмяна на предплатени туристически пътувания или прекратяване на вече заплатено и започнало пътуване поради претърпени злополука или акутно заболяване.
 
Основно покритие „Злополука” и „Акутно заболяване” срещу следните рискове:
 • Смърт на застрахования вследствие на злополука или акутно заболяване;
 • Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на злополука или акутно заболяване
 • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука с продължителност над 4 дни;
 • Временна неработоспособност на застрахования вследствие на акутно заболяване с продължителност над 4 дни.
Допълнителни покрития:
 
1. Клауза „Отмяна на туристическо пътуване”
Застрахователят обезщетява застрахования за невъзстановимите му разходи при отмяна на туристическо пътуване, вследствие на:
 • реализиран риск по основното покритие;
 • реализиран риск по основното покритие с близък роднина на застрахования, ако е застрахован по същата полица.
2. Клауза „Прекратяване на туристическо пътуване”
Застрахователят обезщетява застрахования  за невъзстановимите му разходи при прекратяване на туристическо пътуване, вследствие на:
 • реализиран риск  по основното покритие;
 • реализиран риск по основното покритие с близък роднина на застрахования, ако е застрахован по същата полица.

3. Планинска застраховка за България

Обект на застраховката са физически лица за времето, през което упражняват спортна или туристическа дейност в планина на територията на Р България. Застрахователно събитие по условията на застраховката е злополука или акутно заболяване, при което:
 • застрахованото лице получава трайни телесни увреждания или смърт, предизвикани по време на спортна или туристическа дейност в планината;
 • застрахованото лице се нуждае от животоспасяваща помощ от страна на Планинската спасителна служба (ПСС) и/или неотложна медицинска помощ;
Застраховката може да се сключи семейно или групово. Групови и семейни застраховки се договарят за две и повече лица със списък по образец на застрахователя, неразделна част от издадената полицата. Застраховката се сключва с лица на възраст от 14 до 69 години за срок от един ден до една година, така че при изтичането му възрастта на застрахования да не надвишава 70 години. Децата под 14 години се застраховат с групова и/или семейна форма на застраховката. Не се приемат за застраховане лица с трайна загуба на работоспособност над 50% (група инвалидност от ТЕЛК).
 
 
ДОБАВИ КОМЕНТАР ИЗПРАТИ НА ПРИЯТЕЛ
Дизайн и разработка ИДЕЯ График ЕООД