Банкови сметки

Банкови сметки в ЛЕВА:
„Първа Инвестиционна Банка“ АД
Титуляр: СПОРТ СКИЛС ЕООД
IBAN: BG96FINV91501015789576
Банков код: FINVBGSF