Застраховки

Тур Скилс Ви предла застраховки “Помощ при пътуване в чужбина” и “Отмяна на пътуване”, които ВКЛЮЧВАТ COVID-19 като застрахователно събитие:

 

“ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА”

 

Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 по време на пътуване в чужбина, то ще получи пълна медицинска защита като част от медицинската застраховка за чужбина, включена в застрахователния пакет. Това включва 24/7 спешен асистанс, както и покриване на възникналите медицински разходи.

 

Покритие – до 20 000 лв на човек.

 

Подробна информация относно включените покрития можете да намерите ТУК.

 

По желание можете да добавите към Вашата застраховка допълнителни покрития:

 

Пакет “Класик” – оптимална защита по време на Вашата почивка: здравна застраховка за чужбина, застраховка на багаж, защита при злополука в чужбина и лична отговорност към трети лица.

 

Покритие – до 100 000 лв на човек.

 

Подробна информация относно включените покрития можете да намерите ТУК.

 

Пакет “Премиум” – всеобхватна защита по време на Вашата почивка – освен включеното в пакет “Класик” покрити са и следните рискове:

 

 • Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с инструкциите и разпоредбите на местните власти.
 • В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства за връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването. Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически услуги.
 • Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или закъсняло връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради съмнение за COVID-19.

 

Покритие – до 200 000 лв на човек.

 

Подробна информация относно включените покрития можете да намерите ТУК.

 

“ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ”

 

Застраховката “Отмяна на пътуване” е защита в случай на неочаквано възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер. Тя покрива възникналите разходи при отмяна или прекъсване на пътуването, а именно сумата, която не е възстановена от организатора на пътуването, след настъпване на събитие, което не позволява отпътуване на клиента или го принуждава да прекъсне вече предприето пътуване.

 

Максимална застрахователна сума – 20 000 лв на човек.

 

Какво покрива застраховката?

 • Възстановяване на възникналите разходи при анулиране на резервирано пътуване;
 • Възстановяване на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на пътуването;

 

Отмяна на пътуването поради COVID-19:

 

Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването.  Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница.

 

Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката:

 • Внезапно тежко заболяване, непоносимост към ваксини (само при предписани ваксини), нараняване при злополука или смърт на застрахования. Едно заболяване се счита за тежко, ако поради него възниква принудителна неспособност за пътуване и работа. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.
 • Влошаване на съществуващо органично страдание на застрахования. Прави се препратка към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.
 • Бременност на застрахованата, ако бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката и резервацията на пътуването.
 • Неочаквано прекратяване на договора от страна на работодателя. Не е налице застрахователна защита при изтичане на срочен договор или прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, както и отказ от пътуването поради изключителни професионални ситуации.
 • Неправомерен отказ от издаване на виза от компетентната институция.
 • Връчване на иск за разтрогване на брака от брачния партньор на застрахования.
 • Внезапно тежко заболяване, тежко нараняване по време на злополука или смърт на следните лица: брачен партньор, партньор в живота (идентична адресна регистрация за последните 3 месеца), родители (несъщи родители, тъст и тъща, свекър и свекърва, баба и дядо), деца (заварени, доведени, деца, внуци), братя и сестри, несъщи роднини като снахи и зетьове или поименно посочени в полицата рискови лица. Важат посочените в точка 1.2.1. на ОУЗ за всички раздели изключения за горепосочените лица. Влошаването на съществуващи при сключване на застраховката страдания на горепосочените лица, както и необходимостта от грижи, не се считат за застрахователно събитие.
 • Ако стихийни бедствия или кражба с взлом са нанесли тежки щети на собствеността на застрахования и поради това неговото присъствие е наложително.
 • Ако до 7 лица заедно са резервирали пътуване и са застраховани при АВП П&С С.А., то налице е застрахователно събитие и тогава, когато една от причините съгласно точки 2.1. до 2.9. (от раздел „Отмяна на пътуване) настъпят само за едно от тези 7 лица.

 

Условия на закупуване на застраховка “Отмяна на пътуване”:

 

За клауза „Отмяна на пътуване” застрахователната защита започва със сключването на застрахователния договор и приключва със започване на пътуването. Сключването на застраховката и заплащането на застрахователната премия за застрахователни пакети със защита при отмяна на пътуване трябва да се извършат в деня на резервация на пътуването или максимум до 3 дни след резервация на пътването. При по-късно сключване са застраховани само събития, настъпили след 10 (десетия) ден от сключването (изключение: злополука, смъртен случай, природно бедствие). Ако пътуването е резервирано при по-малко от 31 (тридесет и един) дни преди началото на пътуването, застрахователната полица трябва да бъде закупена в деня на резервиране на пътуването или максимум до 3 дни след датата на резервация на пътуването.

 

Подробна информация относно включените покрития и цената на застраховката можете да намерите ТУК.

 

СЪБИТИЯ, КОИТО ОСТАВАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБХВАТА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА” И “ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ”:

 

 • Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални предупреждения за пътуване (степен 5 или 6).
 • Страх от предприемане на пътуване.
 • Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната дестинация.
 • Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19.
 • Отменяне на пътуването от туроператора заради COVID-19

 

За повече информация или съдействие при избор на подходяща застраховка, според конкретните изисквания на клиента или конкретното пътуване — любителски спорт, екскурзия, почивка, круиз, хотелско настаняване и други, моля свържете се със служител на Тур Скилс на телефон 0885 500 100 или e-mail: info@tourskills.bg.

 

По Ваше желание може да Ви предложим всички видове туристически застраховки и към застрахователни компании – ЗАД Алианц България, ЗАД Армеец, ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп АД, ЗД ЕВРОИНС АД, Дженерали Застраховане АД и други.

 

Забележка: Публикуваните цени и информация са в сила от 08.07.2020 г. като застрахователната компания си запазва правото на промени без предизвестие.